Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Χ. Στεφανάδης

Υπεύθυνη Επιστημονικού Προγράμματος: Π. Πιέτρη

Μέλη: Δ. Τσιαχρής, Χ. Χρυσοχόου, Γ. Λάζαρος, Γ. Σιάσος