ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του Γήρατος είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2014 με κύριο σκοπό την μελέτη των παραγόντων κινδύνου που προάγουν τις ασθένειες του γήρατος, την εκπόνηση ερευνητικών πρωτοκόλλων με θέμα την μακροζωία και την διεξαγωγή συνεδρίων αλλά και ημερίδων ενημέρωσης κοινού για την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών και άλλων παθήσεων συναφών με την γήρανση. Προ της ιδρύσεως του Ινστιτούτου, επί σειρά ετών, διενεργούνταν από την ερευνητική ομάδα της μελέτης ‘ΙΚΑΡΙΑ’ θεματικό συνέδριο με αντικείμενο την μακροζωία στο νησί της Ικαρίας, με μεγάλη επιτυχία.

Υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου διοργανώθηκε το 1ο μεγάλο συνέδριο για την μακροζωία με θέμα ‘Μακροζωία: Ένας ρεαλιστικός στόχος’, που πραγματοποιήθηκε στην Σάμο, στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2016 (www.makrozoia2016.gr). Επίσης, από το 2016, διοργανώνονται ημερίδες ενημέρωσης κοινού για πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων. Στις περιοχές που αναπτύχθηκαν αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται η Αθήνα, η Λάρισα και η Χαλκίδα. Επόμενος στόχος του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου με θέμα την μακροζωία, που θα λάβει μέρος στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο 2017.