Εκτεταμένο αφιέρωμα στην εφημερίδα NYTimes: The place where people forget to die

28/10/2012
Εκτεταμένο αφιέρωμα στην εφημερίδα NYTimes με αναφορά στη μελέτη της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

The place where people forget to die